Werkwijze

Praktisch
Een coachingstraject begint met een kennismakingsgesprek. Hierin kunnen we bespreken waar je hulp of begeleiding bij nodig hebt en we overleggen welke vorm van coaching het beste daarbij past. Naar wens kunnen we een aantal consulten afspreken en daarbij de bakens zetten wat wel, en wat niet aan de orde zal komen. Hierdoor focussen we ons op een specifieke hulpvraag. Dit werkt het meeste doelgericht en is vooral bij traumatherapie een geschikte methode. Het is ook mogelijk om eerst een aantal consulten te hebben en na verloop van tijd de doelen en wensen bij te stellen.

Er zijn ook situaties waarbij we een balans opmaken van je huidige situatie en je wenssituatie. Dan spreken we niet een vast aantal consulten af, maar een doelsituatie. Bijvoorbeeld ‘ik ben ongelukkig in mijn werk maar durf de overstap naar een andere baan niet te maken’. Deze manier van werken is vooral voor lifecoaching van toepassing.

Na drie consulten is het gebruikelijk om een evaluatiegesprek van 45 minuten te hebben. Dit is niet verplicht voor het coachingstraject, maar het kan helpen bij het bepalen of we op de goede weg zijn en dit eventueel bij te sturen. Het evaluatiegesprek bied ik tegen gereduceerd tarief aan. Afhankelijk van het soort coaching zal ik later in het traject nog een tweede evaluatiegesprek voorstellen.

Mijn manier van coachen
Het belangrijkste aan mijn manier van werken is allereerst mijn respect voor andere mensen. Iedereen heeft zijn eigen karakter, zijn eigen achtergrond, zijn eigen angsten en dromen. Het staat voor mij voorop om hiermee met acceptatie, zorg en waardering om te gaan.

Ik werk altijd cliëntgericht. Dit wil zeggen dat ik geen vast omlijnd plan heb hoe iemand of iets behandeld dient te worden. Ik richt me naar de cliënt en naar wat hem/haar goed doet en naar wat hij/zij wil bereiken. Een coachingstraject is een samenwerkingsverband tussen coach en cliënt en ik zie het dan ook als gelijkwaardig samenwerken, waarbij respect en veiligheid voor de cliënt voorop staan.

Kenmerkend voor mijn coachingstijl is, dat ik in elk probleem, in elk ongewenst patroon of gedrag, in elke angst of fobie een vriend van de persoon als geheel (h)erken. Ik ga altijd op zoek naar ‘de goede bedoeling’ van elk symptoom. Of het nu over iets eenvoudigs gaat zoals bv. niet op kunnen ruimen, niet kunnen stoppen met roken of angsten, of over meer complexe probleemuitingen, ik zie ieder mens als een geheel van delen die allemaal op hun manier het beste voor de persoon als geheel willen. Deze manier van naar mensen kijken, als een geheel van delen, is zeer bepalend voor mij, zowel in mijn werk als privé.
Dit levert een manier van coachen op waarbij ‘vechten tegen de angst’, ‘het parkeren van gevoelens’ (tenzij voor korte tijd) en het ‘overwinnen van jezelf’ geen plaats hebben. In plaats daarvan vecht ik liever samen met de angst voor het verwerken van de situaties waardoor die angst ooit is ontstaan. In plaats van gevoelens parkeren neem ik ze liever op schoot en geef ze begrip en erkenning. En in plaats van ‘jezelf overwinnen’ kan je ook datgene winnen, wat je wil bereiken.

Methodiek
Ik ben geschoold in diverse coachingsmethoden, zoals NLP en Wingwave. Het is per cliënt en per situatie verschillend wat het beste past. Daarnaast heb ik door mijn eigen levenservaring veel gevoel ervoor ontwikkeld wat iemand op een bepaald moment nodig heeft, wat er dwars zit en hoe ik daarbij tot hulp kan zijn. Ik put dus uit een combinatie van eigen ervaring en opleidingen tot nlp-coach en wingwave-therapeut.

NLP (Neuro-Linguïstisch Programmeren)
Nlp wordt nogal eens geassocieerd met negatieve beïnvloeding. Dit is door de onhandige naam begrijpelijk, maar onjuist. Nlp gaat er namelijk juist over, hoe negatieve beïnvloedingen van vroeger uit je systeem kunnen worden gehaald. In nlp heb je het erover wat je over jezelf gelooft, wat je tegen jezelf zegt. Bv. ‘ik kan dit toch niet’, of ‘het gaat altijd weer fout, wat ik ook doe’. Of veel ernstigere ideeën zoals ‘ik verdien geen liefde’. Deze zijn gebaseerd op vroegere, nare gebeurtenissen en kunnen je hele handel en wandel bepalen. Met nlp ga je hiermee aan de slag en zorg je voor een positieve, liefdevolle communicatie met jezelf, en een positieve en assertieve communicatie met anderen.

Wingwave
Dit is een therapeutische combinatievorm die bestaat uit drie aspecten: nlp, emdr en spierspanning-testen (myostatische test). Dat laatste komt oorspronkelijk uit de natuurgeneeskunde, inmiddels is de werkzaamheid wetenschappelijk bewezen. Deze test maakt het mogelijk om heel nauwkeurig op te zoeken waardoor iemand stress heeft, zowel lichamelijk als emotioneel. Vervolgens kan dit dus heel specifiek worden behandeld.

Emdr is een eenvoudige methode waarbij beurtelings links en rechts worden geactiveerd, bijvoorbeeld door het van links naar rechts heen en weer volgen van twee opgestoken vingers of door kloppen op afwisselend de linker- en rechterschouder. Dit zet in een enorm snel tempo diepgaande verwerking in gang en het is geschikt voor het verwerken van een grote diversiteit aan nare herinneringen en zelfs voor diepe trauma’s zoals misbruik en mishandeling.

De plaats van nlp in wingwave is vooral de secure en respectvolle communicatie en omgang met de cliënt.

Wingwave wordt voor van alles ingezet, variërend van (oude en/of verdrongen) trauma’s behandelen tot het versterken van vaardigheden voor allerlei situaties of het aanpakken van één specifieke angst of fobie. In tegenstelling tot de meer gebruikelijke emdr hoeft de achtergrond van een probleem niet bekend te zijn en hoeft er geen herinnering te zijn om toch behandeld te kunnen worden.