Personal coaching

Deze vorm van persoonlijke coaching richt zich voornamelijk op thema’s die je persoonlijk in de weg zitten in je dagelijks leven. Dit kunnen de meest uiteenlopende onderwerpen zijn, zoals bijvoorbeeld angsten, lage eigenwaarde, onzekerheid, moeilijkheden met iemand uit je omgeving, instabiele relaties, jezelf teveel wegcijferen, moeite hebben om vanuit je kracht te leven etc.

Thema’s zoals niet weten wat je wilt, ongelukkig in je werk of met je privésituatie kunnen zowel onder personal coaching als lifecoaching vallen. Dit bespreken we samen tijdens het kennismakingsgesprek. Leidend hierbij is, of je vooral praktisch aan de slag wilt om je situatie te veranderen, bv. begeleiding bij een aanstaande scheiding, of dat je de nadruk legt op je interne processen, wat het van binnen met je doet. Bv. waarom heb ik steeds weer ongelukkige relaties.
Fobieën en ernstig / chronisch belemmerende angsten vallen onder traumatherapie.

Soms blijkt een probleem dat op het eerste gezicht niet zo ingrijpend leek, toch een dieperliggende achtergrond te hebben. In zo’n situatie zal ik met je bespreken om eventueel een tijdje op traumatherapie over te gaan, wat inhoudt dat we de situatie waarin je probleem is ontstaan met wingwave-emdr zullen behandelen.